Διηγήσου αυτό που ξέρεις, αναμετάδωσε αυτό που βλέπεις, κοινοποίησε αυτό που αισθάνεσαι

Ο οργανισμός δεν είναι υπεύθυνος για τα σχόλια των χρηστών. Παρακαλούμε, αν διαβάσετε τυχόν ακατάλληλα σχόλια, αναφέρετε το στο admin@sickofwaiting.org. Μην ξεχάσετε να μας ενημερώσετε σχετικά με τον "id" αριθμό του σχολίου.


Otro mundo es posible, depende de la voluntad que pongamos todos podremos cambiarlo. Paremos las gue


Mucha gente, como resultado de la violencia y la guerra desatadas en Siria, se vio obligada a buscar