Βρείτε περισσότερα

Τί ζητάμε;

"Είμαστε #SickOfWaiting (κουραστήκαμε να περιμένουμε).

Ζητούμε την πλήρη και έγκαιρη εκπλήρωση των δεσμεύσεων για την μετεγκατάσταση και επανεγκατάσταση που ανέλαβε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο το 2015.

Ζητούμε να επεκταθεί το πλήρες καθεστώς του πρόσφυγα και η άδεια μόνιμης κατοικίας στους μετακινούμενους και επανεγκατεστημένους πρόσφυγες σε όλες τις χώρες της ΕΕ. Ζητάμε επίσης να διευρυνθεί ο αριθμός των ατόμων που μπορούν να επωφεληθούν από το πρόγραμμα επανεγκατάστασης στην Ευρώπη, δεδομένου ότι αυτή είναι σήμερα η μόνη νομική οδός για όσους δεν μπορούν να υποβάλουν αίτηση για οικογενειακή επανένωση να φθάσουν στην Ευρώπη από οπουδήποτε στον πλανήτη χωρίς να διακινδυνεύσουν τη ζωή τους στο δρόμο.

Ζητούμε να επιταχυνθεί η διαχείριση των διαδικασιών οικογενειακής επανένωσης μέχρι και τρεις μήνες το πολύ από την πρώτη αίτηση και την επέκταση της έννοιας της οικογενειακής μονάδας σε ανιόντες συγγενείς πρώτου βαθμού σε ευθεία γραμμή (πατέρας και μητέρα του αλλοδαπού), τα άγαμα παιδιά ηλικίας μεγαλύτερης από την ηλικία της ενηλικίωσης και τους ανύπαντρους συντρόφους.

Ζητούμε, μαζί με τις πολιτικές υποδοχής και κοινωνικής ένταξης για τους πρόσφυγες, να αναπτυχθούν και να εφαρμοστούν και άλλες πολιτικές που στοχεύουν στην επίλυση των αιτιών των συγκρούσεων, καθώς και την εκπλήρωση των δεσμεύσεων για την Επίσημη Ενίσχυση για την Ανάπτυξη, τη μείωση των στρατιωτικών δαπανών και την έναρξη ενεργειών για την διασφάλιση της ειρήνης.

Πρέπει να μετατρέψουμε την πρόκληση σε ευκαιρία: πρέπει να ενεργοποιήσουμε πολιτικές υποδοχής και ένταξης που αντιτίθενται στους ξενοφοβικούς λόγους και να στηρίξουμε τη δημιουργία μιας κουλτούρας αλληλεγγύης και συντροφικότητας μεταξύ όλων των λαών της Γης".