Βρείτε περισσότερα

Πολιτική Απορρήτου / Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου

Σύμφωνα με τις διατάξεις του ισπανικού Οργανικού Νόμου 15/1999, της 13ης Δεκεμβρίου, περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, σας ενημερώνουμε ότι με την συμπλήρωση τη φόρμας αυτής, τα προσωπικά σας δεδομένα θα αποθηκεύονται και υποβάλλονται σε επεξεργασία σε ένα αυτοματοποιημένο αρχείο που ονομάζεται SickOfWaiting, που ανήκει στο POR UN MUNDO MAS JUSTO, με σκοπό το διαχείρηση του αιτήματός σας.

Το POR UN MUNDO MÁS JUSTO αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρεί εχεμύθεια στα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται και να μην επικοινωνήσει ή να μεταβιβάσει τις πληροφορίες αυτές σε τρίτους.

Με τη σειρά του, και σύμφωνα με τις διατάξεις του ισπανικού νόμου 34/2002, της 11ης Ιουλίου, σχετικού με τις Υπηρεσίες της Κοινωνίας της Πληροφορίας και του Ηλεκτρονικού Εμπορίου το POR UN MUNDO MÁS JUSTO αναφέρει ότι μπορεί να χρησιμοποιήσει τις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που δώσατε προκειμένου να σας στείλουμε πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητές τους και την εξέλιξη του έργου SickOfWaiting.

Επίσης σας ενημερώνουμε οτι υπάρχει η δυνατότητα άσκησης των δικαιωμάτων σας πρόσβασης, διόρθωσης, ακύρωσης και ανάκλησης των προσωπικών σας δεδομένων μέσω e-mail στο admin@sickofwaiting.org.